|   |

x 
x 
Lëtzebuerger Soen

13 et 14 octobre 2017

Schungfabrik Téiteng 20h00

D’Lëtzebuerger So, d’Lëtzebuerger Seechen, ass haut net méi sou lieweg, wéi viraals Dicks a Grimm se geschriwwen haten.
Niddergeschriwwen. Well “erfonnt” hate si se jo net. Héchstens rëmgesicht an noerzielt, déi eng poetesch déi aner kal-neutral wéi an der traditioneller popülärer Erzielfuerschung. 

An eisem Soen-Owend an der Moderner Uucht verziele mer, wat Soe sinn, wéi s’entstinn a wat se “soen”, och déi vun haut, déi modern urban legends.

`t gëtt en Owend, wéi d’Leit soen, dee versprécht, wat en hält … oder hält, wat e versprécht, oder net? – Wat soll een do soen?

Wat?
Lëtzebuerger Soen.
Wat soen se dann?

Da kommt lauschteren.
Texter a Musek.

Koordinatioun a Regie :
Roger Seimetz

Musék :
Ivan Boumanns

Produktioun :
Schungfabrik Téiteng

Spill :
Christiane Rausch an Roger Seimetz

Ltzebuerger Soen